Bądź jak Napoleon

Bądź jak Napoleon

Prawdziwy przywódca ma pewność siebie, by działać samotnie, odwagę, by podejmować trudne decyzję i współczucie, by słuchać potrzeb innych – Douglas MacArthur. Po pierwsze, lider musi brać odpowiedzialność za wiele rodzin, z którymi...
Płać i módl się o lepsze wyniki zespołu.

Płać i módl się o lepsze wyniki zespołu.

Mam wrażenie, że o motywacji napisano już wszystko. Oczywiście trochę w tym przekory, bo w rzeczywistości badań jest mnóstwo i wciąż prowadzone są nowe. Wnioski są wciąż bardzo podobne: motywacja pozafinansowa ma moc znacznie większą niż...